Mεnanti Aryαn Bεbαs Pεnjαrα, Tindαkαn Isteri Shah Rukh Khan Buat Nεtizεn Tεrkesαn

Menurut Times of India, di.faham.kan keluarga Shah Rukh Khan t.i.d.a.k ma.hu menyambut perayaan Dee.pa.va.li d.e.k kerana anak mereka Ar.yan Khan m.a.s.i.h b.e.l.u.m b.e.b.a.s dari p.e.n.j.a.r.a.

Gauri Khan, isteri kepada Shah Rukh Khan dikatakan m.e.n.y.e.r.g.a.h tukang masaknya daripada menyediakan a.p.a-a.p.a manisan dan juadah se.hing.ga.lah Aryan pu.la.ng ke kediaman mereka. Dia kini d.i.t.a.h.a.n di P.e.n.j.a.ra Art.h.u.r Road, Mum.bai.

Dikatakan, Gauri me.la.ku.kan h.a.l itu apabila mendapati tukang masaknya sedang menyediakan masakan manisan kheer, merupakan s.a.l.a.h satu hidangan puding manis popular di India untuk makan tengah hari.

Manisan merupakan makanan tradisi masyarakat India sebagai juadah utama untuk m.a.j.l.i.s ke.ra.ian dan kenduri kahwin dan dikatakan sim.bo.lik kepada er.ti kebahagian dan tanda syukur.

Da.l.a.m pada itu, di.l.a.por.kan ba.ha.wa Gauri turut b.e.r.d.o.a untuk Ar.yan dalam perayaan Na.vra.tri. Dia juga dikatakan ber.h.e.n.t.i mengambil gula sejak perayaan itu.

Ha.ra.pan mereka adalah supaya Aryan dapat di.le.pas.kan dan pu.lang ke pang.ku.an mereka  se.be.lum sambutan Deepavali yang ba.kal men.je.lang ti.ba

Se.be.lum ini, Shah Rukh Khan dikatakan me.m.o.h.o.n rakan artis yang lain untuk ti.d.a.k melawat rumahnya buat se.men.ta.ra waktu, dan dia mahu me.num.pu.kan se.pe.nuh.nya untuk keluarganya.

Pada 3 Oktober lalu, Aryan bersama tujuh yang lain termasuk dua wanita d.i.ta.h.a.n ang.go.ta p.o.l.i.s  di sebuah kapal per.sia.ran di pantai Mum.bai.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar Utama: Mstar Online

[2] Gambar 1 dan 2: Media Hiburan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *