Buαng Nama Isteri Daripada Syarikat, Akhirnya El Azman Tαmpil Bersuαra

Berikutan v.i.r.a.l ma.sa.lah yang me.nim.pa antara pasangan usa.ha.wan terkenal Nur Amirah dan El Azman apabila Nur Amirah mendak.wa sua.minya iaitu El Azman telah menying.kir.kan namanya daripada sya.ri.kat mereka walaupun dirinya juga adalah penga.sas bersama jenama pakaian El.rah Ex.clu.sive.

Ke.me.lut ini telah me.na.rik tum.pu.an ne.ti.zen apabila El Azman telah tampil memberi maklum ba.las berkaitan hal itu di Instagramnya.

Katanya, setiap u.ji.an yang diturunkan adalah bukti ka.sih sa.yang Al.lah S.W.T terhadap ham.ba-Nya.

Dalam pada itu, El Azman juga yakin dan percaya di.se.ba.lik kesa.ba.ran meng.ha.da.pi du.ga.an akan membuatkan seseorang itu makin dekat Al.lah.

Dia menambah walaupun di.ca.ci, di.hi.na atau diku.tuk namun dia tetap re.da dengan semua u.ji.an daripada Al.lah S.W.T.

Tambahan pula, beliau turut mengatakan mus.ta.hil untuk mendapatkan ma.sa, keba.ha.gia.an dan har.ta sekali g.u.s.

Malah, dirinya berharap dapat menge.ca.pi semua itu dalam kehidupannya.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar Utama: The Vocket

[2] Gambar-Gambar Lain: Harian Metro

Leave a Reply

Your email address will not be published.