Pengαntin Wanita Terμja, Sampαi Tercabμt Tiαra. Rupα-rupαnya Ini Puncαnya

Sebuah video mem@parkan @ksi seorang pengantin perempuan yang mel0mpat keg3mbiraan selepas dis@hkan bergela@ isteri menjadi tul@r di media s0sial dengan ramai net!zen terh!bur melihat re@ksi sp0ntan wanita itu, lap0r lam@n berita Berita H!ts hari ini.

Berdasarkan video yang dimuat naik oleh TikTok @genkMoto, sep@sang peng@ntin dilihat sedang bersiap untuk dinik@hkan.

Ketika pengantin lelaki sedang menjal@ni  ij@b k@bul, pengantin perempuan kelihatan cem@s sehingga kedua-dua tangannya diletakkan di bahagian telinganya.

Bagaimanapun, sejμrus pengantin lelaki selesai menguc@pkan laf@z nik@h dengan lanc@r, pengantin perempuan secara tib@-tib@ mel0mpat bangun, bertepuk tangan sambil ket@wa sehinggakan tiar@ yang dipakainya terj@tuh dari kep@la.

@ksi peng@ntin perempuan itu menjadi tul@r dengan ramai net!zen memb3rikan pelbagai k0men melihatkan re@ksinya.

“Saya tump@ng bahagia melihatnya sehingga tert@wa sendiri.  Apa yang sed!hnya adalah bila pula gil!ran saya akan tiba,” k0men seorang netiz3n.

“Kalau saya, selepas ij@b dan k@bul, saya men@ngis dan tid@k dap@t men@han air m@ta,” kata seorang lagi.

Sekadar perkongsian, Terima kasih.

Sumber:

[1] Rujukan dan Gambar, Kosmo

[2] Gambar Utama. GenkMoto (Instagram)

Leave a Reply

Your email address will not be published.